SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

Aktywne filtry

Sprzęgła hydrauliczne - zastosowanie

Przykład instalacji z trzema obiegami grzewczymi: obiegiem grzejnikowym, obiegiem niskotemperaturowym z ogrzewaniem podłogowym i obiegiem zasobnika ciepłej wody użytkowej. Każdy obieg posiada osobną pompę, a instalacja posiada źródło ciepła, które napędza pompę główną. Pomiędzy kotłem a instalacją mieści się złącze hydrauliczne, połączone z rozdzielaczem obiegu grzewczego. W tym przykładzie można przeanalizować trzy opcje zachowania sprzęgła.

Pierwszy przypadek ma miejsce, gdy przepływ po stronie kotła oraz przepływ po stronie instalacji są takie same. W rezultacie wszystkie siły przenoszone na sprzęgło są całkowicie przejmowane przez mocowanie.

W drugim wariancie przepływ może być wyższy po stronie kotła niż po stronie instalacji. Może to nastąpić, gdy: pompa ładująca zasobnik jest wyłączona, zawór termostatyczny jest zamknięty lub obieg ogrzewania podłogowego jest zamknięty. Część wody, która przepływa od strony kotła do sprzęgła, jest zawracana. Zwiększa to temperaturę powrotu i sygnalizuje automatyce zmniejszenie mocy kotła.

Trzeci przypadek ma miejsce, gdy przepływ po stronie instalacji jest większy niż przepływ po stronie kotła. Część wody, która przepływa z powrotem przez system, jest odsysana, obniżając temperaturę strumienia. Dzieje się tak w układach, w których moc kotła jest właściwa do zaspokojenia zapotrzebowania, a sprawność pomp kotłowych jest mniejsza niż suma pomp pracujących w układzie. Moc przekazywana do sprzęgła jest w pełni pochłaniana przez urządzenie, ale z inną różnicą temperatur. Trzeba zatem wiedzieć, że łączna sprawność pomp pracujących w obiegu grzewczym nie powinna przekraczać 130% sprawności pomp kotłowych.

Zalety zastosowania sprzęgła hydraulicznego.

Korzystanie z tego urządzenia daje wiele korzyści. W szczególności wykorzystywana jest ochrona kotła przed niskimi temperaturami powrotu, co wydłuża żywotność kotła. Następną zaletą jest zwiększona dyspozycyjność pomp dzięki wzajemnemu odłączeniu. Kolejna korzyścią płynącą z zastosowania sprzęgła jest to, że jest to tańsze rozwiązanie niż zastosowanie zaworu 3-drogowego lub 4-drogowego. Ważne jest także, że dzięki wykorzystaniu tego sprzętu odbywa się wentylacja systemu i usuwanie osadów. Nie jest również wymagane dodatkowe dostrajanie systemu. Poza tym separatory hydrauliczne są instalowane pomiędzy źródłem ciepła a systemem ogrzewania lub chłodzenia. W zależności od potrzeb instalacji stosowane są złączki dostosowane do parametrów instalacji grzewczej.